Annosteluasemat

Mittaus- ja säätö automatiikka

DiaLog DACa -säädin käyttää älykkäitä säädintoimintoja ProMinentin DULCOTEST®-anturien ja ProMinent®-annostuspumppujen välisen piirin sulkemiseen. Useiden parametrien mittaus- ja säätölaite tarjoaa erityistoimintoja vedenkäsittelyyn, esimerkiksi muuttujien prosessoinnin ja ohjausparametrin muutoksen. ProMinentin uusi ohjausalusta kehitettiin tarvittavien parametrien jatkuvaan mittaukseen ja säätöön ja se voidaan kokoonpanna yhdelle tai kahdelle mittauskanavalle sovelluksesta riippuen.

Yhteen kanavaan voidaan liittää anturit 14 eri vapaasti valittavalle mitattavalle suureelle. Mittaus- ja säätölaite pystyy viestimään analogisten tai digitaalisten anturien ja käyttölaitteiden kanssa.

 • Kaksi mittauskanavaa (mV- ja mA-liitäntöjen kautta)
 • Vapaasti yhdisteltävissä 14 eri mitattavaa suuretta
 • Kaksi 2-suuntaista PID-säädintä, joissa neljä annostuspumppurelettä
 • pH:n seuranta anturilla
 • Ohjausmuuttujien seuranta suhteessa aikaan virheellisen annostuksen välttämiseksi
 • Dataloki mitatuille arvoille, ohjausmuuttujille, kalibrointitiedoille ja tapahtumille SD-muistikortilla sekä ohjaimen näytön esitys
 • Laitteen asetusten säilytys ja siirto SD-muistikortin avulla
 • pH:n vaikutus klooridesinfiointiin on kompensoitu
 • 24 käyttökieltä: kaikki eurooppalaiset kielet, sekä arabia, kiina, korea, heprea, venäjä ja thai
 • Mitattavat suureet ja valikkokieli valitaan käyttöönoton aikana
 • Lämpötilakompensaatio mitattaville suureille pH, johtokyky, klooridioksidi ja fluori


Tämän tuoteryhmän tuotteet ovat tällä hetkellä valitettavasti päässeet loppumaan.